Какво образование имаш, Холмс...

- Какво образование имаш, Холмс?
- Елементарно, драги ми Уотсън...