Когато бях млад, бях глупав. Аз...

Когато бях млад, бях глупав. Аз и сега се чувствам млад.