Сиромах човек – жив дявол. В превод...

Сиромах човек – жив дявол.
В превод: Ако си беден, мястото ти е в пъкъла!