Надпис в колата на мъжа: - "Седни...

Надпис в колата на мъжа:
- "Седни, сложи колана, затвори устата!"