Индийски мъдрец, преди много години казал...

Индийски мъдрец, преди много години казал:
- "яикар анде ипречоп"
Да, на хинди се чете от дясно на ляво.