Помня добрите стари дни, преди три...

Помня добрите стари дни, преди три дни беше петък.
Директор вика секретарката си и и съобщава:
- Решил съм да отидем за седмица в чужбина. Приготвяй си багажа. Секретарката на път за вкъщи съобщава новината на мъжа си:
- Скъпи, заминавам с шефа "на командировка" за седмица, ще се наложи да се грижиш сам за себе си. Мъжът звъни на любовницата:
- Жена ми заминава за седмица, хайде да прекараме това време заедно. Любовницата звъни на ученика си, на който преподава частни уроци по математика:
- Ще съм заета, имам много работа, за една седмица уроците се отменят. Доволното момче звъни на дядо си:
- Дядо, цяла седмица няма да имам занятия, учителката ще е заета. Хайде да прекараме седмицата заедно. Дядото (директора на фирмата) отново звъни на секретарката си:
- Тази седмица внука ме помоли да прекарам времето си с него. Пътуването се отменя. Ще заминем друг път.
- Секретарката звъни на мъжа си и му казва:
- Шефът е зает тази седмица, отложихме командировката. Мъжа звъни на любовницата:
- Не може да се видим тази седмица, жена ми отмени пътуването си. Любовницата звъни на ученика си:
- Тази седмица занятия ще има както обикновено. Ученика звъни на дядо си:
- Дядо, учителката каза, че ще имаме уроци както обикновено. Няма да мога да ти правя компания. Дядото звъни на секретарката си:
- Не се безпокой, заминаваме тази седмица. Събирай багажа.