Из историята на живописта: Оказва...

Из историята на живописта:
Оказва се, че не съществува нито един завършен натюрморт на тема: "Ледена биричка с димящи пържени картофки със сирене".