Какво е килим? - Забогатяла...

- Какво е килим?
- Забогатяла черга.