Минава кондуктор за проверка на билета...

Минава кондуктор за проверка на билета и бабата вади два.
- Ама защо два, бе бабо?
- Ако изгубя единия, да имам втори.
- Ми ако загубиш и втория?
- Ааа, баба ти е хитра - и карта има!