Жената каза, че съм и развалил...

Жената каза, че съм и развалил цялата почивка. Не мога да разбера как, след като никъде не сме ходили щото проиграх всички пари на карти!!!