Защо булчинските рокли са бели...

- Защо булчинските рокли са бели?
- Защото стандартният цвят за кухненско оборудване е белият.