Пътувам си, значи, леко и спокойно...

Пътувам си, значи, леко и спокойно из ямите, и изведнъж... път!