Разговор с жена ми по телефона...

Разговор с жена ми по телефона: - Добре. - Добре. - Добре. - Добре. - Чао. - Добре. - Добре...