Никой не харесва музеите. Даже статуите...

Никой не харесва музеите. Даже статуите в музеите! Щото ако статуите харесваха музеите, п*шките им нямаше да са такива малки!