Първите американски астронавти кацат на луната...

Първите американски астронавти кацат на луната. След малко виждат група от лунни жители, които не проявяват никакъв интерес към тях. Един от астронавтите отива при тях и им
казва:
- Ние сме първите хора, които стъпиха на луната. Не сме ли нещо ново за вас?
- Ами, първите! Кацнаха едни българи, стояха два дни, като от кораба се чуваше само "По дяволите, бравата" и си тръгнаха, без да слязат.