Баба Пена прави рекламация в супера...

Баба Пена прави рекламация в супера:
- Дали сте ми погрешка друга лампа, от тия, как им викаха, ми*етки ли, миньонки ли?