Келнер, три бутилки водка и...

- Келнер, три бутилки водка и една салата!
- Каква салата ще желаете?
- Нещо по-леко.