Младеж и девойка седят в здрача...

Младеж и девойка седят в здрача, притиснати един до друг.
- За какво си мислиш, скъпа? – прошепва той.
- За същото, за което и ти! – проронва тя.
- Отлично! Я тогава донеси две бири от хладилника!