Ти си първата жена, която...

- Ти си първата жена, която каня в квартирата си!
- Откога живееш тук?
- От вчера.