Когато шофирате, избягвайте инцидентите на улицата...

Когато шофирате, избягвайте инцидентите на улицата. Карайте по тротоара.