След първа среща. Тя: - Ще се радвам...

След първа среща.
Тя:
- Ще се радвам пак да вечеряме!
Той:
- Още ли си гладна ма?