Ще ме обичаш ли, ако...

- Ще ме обичаш ли, ако стана дебела?
- А ти ще ме обичаш ли ако стана мързелив?
- Ама ти и сега си мъ... Ах ти мръснико!