Държавник - Човек, който решава личните...

Държавник - Човек, който решава личните си проблеми, за сметка на държавата!