Искам да знам кой те...

- Искам да знам кой те пусна да влезеш?
- Ти сам ме покани бе Гоше!
- Не съм те канил!
- Тогава защо си оставил прозорчето в банята отворено?