Слезнал Моисей от небесата със завет...

Слезнал Моисей от небесата със завет от Бог да предаде заповедите на хората. Отишъл при французите и казал:
- А бе, тука Бог ме изпраща да ви дам едни пет заповеди.
- Кви са тия заповеди? Я кажи една!
- Ми... Не прелюбодействай!
- Ооо, я да се махаш от тука!
Моисей си тръгнал и решил да пробва при американците. Стигнал той до Дивия Запад и им предложил:
- Ей, хора! Бог ме е призовал да ви просветя с неговите 5 заповеди!
Мръщейки се, хората го попитали:
- Заповеди? Я кажи една от тях!
Моисей избрал различна от предишната и казал:
- А мии, например... Не пожелавай роба, нито вола на ближния си!
- А бе я се разкарай от тука!
Тръгнал си унил Моисей и решил за последно да пробва при евреите. Отишъл и им казал същото:
- Ей, люде, Бог ме изпраща да ви връча пет заповеди!
Хората недоверчиво попитали:
- Колко струват!?
- Аааа, нищо не струват! - отговорил Моисей.
- Дай тогава десет!