Ако си простира гащите с три...

Ако си простира гащите с три щипки - бегай! Не можеш да я изхраниш.