Катаджия спира кола: - Дай пет лева...

Катаджия спира кола:
- Дай пет лева.
- Защо?
- Тук е забранено изпреварването.
- Няма никакви забранителни знаци.
- Ха-ха! Ако имаше и знак, щях да ти взема двадесет!