Коментатор: - Нашият национален продължава, както и...

Коментатор:
- Нашият национален продължава, както и преди, да си играе своята игра... Да... А все пак трябваше да играе футбол...