Случвало ли ти си е да...

Случвало ли ти си е да яздиш огромен люспест огнедишащ дракон над овъглените врагове и замръзналите снежни полета, целият в черни доспехи, мечът, целият в кървища и да чуеш между плясъка на крилете, свиренето на вятъра, бойните рогове, писъка на стрелите, крясъците на войните и звънтежа на мечовете и пиките в битката долу, гласът на жена ти:
- Изхвърли ли боклука!?
Трима строителни работници са в своята обедна почивка и с нетърпение отварят своите пликове с храна, направени от жените им. Първият отваря и намира сандвич със сирене и казва: "Ако утре жена ми пак сложи сандвич със сирене ще скоча от последния етаж на ей оная сграда!" Вторият отваря и намира сандвич с домати и казва: "Ако утре жена ми пак сложи сандвич с домати и аз ще се хвърля!" Третият отваря и намира яйца на очи и казва: "Ако утре жена ми пак сложи яйца на очи и аз ще ви последвам!"
На следващия ден и тримата се вълнуват какво са има приготвили жените им. Първият отваря и пак намира сандвич със сирене, хвърля се и умира. Вторият отваря и пак намира сандвич с домати, и той се хвърля и умира. Третият отваря и пак намира яйца на очи, и той се хвърля и умира.
На погребението и на тримата жените плачат. Първата казва: "Ако ми беше казал, щях да му приготвям нещо друго!" Втората казва: "Аз също не знаех, че не харесва домати!" Само третата с недоумение казва: "Не разбирам... Мъжа ми сам си приготвяше храната!"