Пешо, дай да отидем на...

- Пешо, дай да отидем на морето?
- Не мога, на прасе съм...