Дете влиза в банята! Заварва баща...

Дете влиза в банята! Заварва баща си: - Тате какво е това голямо и космато нещо между крака ти? - На майка ти главата!