Както си вървяли два червея, видяли...

Както си вървяли два червея, видяли една чиния със спагети. По-младия казал на по-стария:
-Дядо, гледай - групов с*кс!