Там където има пари, няма приятели...

Там където има пари, няма приятели.
Корен има дърво не е, цев има пушка не е, вода пуска чешма не е, в дупка влиза гущер не е, от дупка излиза змия не е, здраво търка пила не е, червена шапка носи началник не е, проби прави лаборант не е, броня пробива куршум не е, топки носи футболист не е, руно има овца не е, прав стои чирак не е, сирене първи мандра не е, втраврдява се цемент не е,
сладък е шекер не е, глава има професор не е, с едно око гледа сляп не е, на тъмно вижда котка не е, сeме хвърля сеяч не е, често плюе хулиган не е,в слива стои кущилка не е,кокалли нема охлюв не е, дупкии прави свредел не е, повръща често пиян не е, били прави виновен не е, хайвер хвърля риба не е, мушама облича офицер не е, яйца мъти квачка не е, жени от него и за него плачат, галят го като дете, дете не е, лапат го като бонбон, бонбон не е, смучат го като биберон, биберон не е, които го познае халал да му е...!!!