Там където има пари, няма приятели...

Там където има пари, няма приятели.