Минавал един през някакво село и...

Минавал един през някакво село и съзрял кръчма с надпис "Тук не се плаща! Ще платят Вашите синове! За мен работа, казал си нашият, той синът докато порасне... има време! Влязъл в кръчмата и започнал да поръчва храни и напитки! Хапнал и пийнал порядъчно! Станал да си тръгва, но кръчмарят го спрял:
- Кой ще плаща?!?
- Нали, такова, синовете! Там... пише...
- Е, да де, ама на баща ти сметката, кой ще я плати?!