Казват, че кафе в леглото е...

Казват, че кафе в леглото е нещо специално. Събудих се, станах, облякох се, отидох до кухнята, сварих кафе... Върнах се с кафето, съблякох се, легнах, изпих го... Кафе като кафе.