Толкова години сме женени, а жена...

Толкова години сме женени, а жена ми още ме намира за секси. Като мина покрай нея и чувам как тихо си мърмори:
- Какъв з*дник!