Водопроводчикът оправи тръбопровода на Мимето в...

Водопроводчикът оправи тръбопровода на Мимето в дома ѝ и след 9 месеца ѝ изтекоха водите.