Пред мен се разкрива страшна...

- Пред мен се разкрива страшна картина! - казва екстрасенсът.
- Утре вашият мъж ще загине!
- Знам това! - отговаря посетителката.
- А мен ще ме осъдят ли или не?