Спря ми Интернета за 30 минути!...

Спря ми Интернета за 30 минути! Какво мислите установих? 1. Навън е тъмно и вече е есен. 2. Сменен е паркета в стаята. 3. Видях се с жената и детето... за малко. 4. Сина бил станал 3-ти клас.