Свещеник, протестантски проповедник и равин решили да установят кой е най-добър в работата си. Всеки един от тях трябвало да отиде в гората, да намири мечка и да се опита да я убеди да приеме неговата вяра.
След време се събрали отново. Свещеникът започнал:
- Когато намерих мечката, прочетох и от Катехизиса и я поръсих със светена вода. Следващата седмица ще бъде нейното първо причастие.
- Много си бавен колега - казал протестантски проповедник - Аз намерих мечка край потока, тъкмо беше хванала една риба. Проповядвах и божието свято слово. Мечката беше толкова впечатлена, пусна рибата и застана като хипнотизирана. Позволи ми да я кръстя на място.
И двамата погледнали надолу към равина, който лежал на количка и цялото му тяло било гипсирано и обвито с бинтове.
- Сега като размишлявам върху станалото - казал равина с измъчен глас - може би не трябваше да започвам с обрязване?