Представители на различни нации се събрали на масата в ресторант.
Всички поръчали по чаша вино, но когато донесли виното, се оказало, че във всяка чаша има муха.
Шведа поискал ново вино в същата чаша.
Англичанина - ново вино в нова чаша.
Финландеца извадил мухата и изпил виното.
Руснака изпил виното заедно с мухата.
Китаеца изял мухата, но оставил виното.
Евреина уловил мухата и я продал на китаеца.
Циганина изпил две трети от виното и поискал да му го сменят.
Норвежеца взел мухата и отишъл да лови риба.
Ирландеца извадил мухата от виното и я сложил в чашата на англичанина.
Американеца започнал съдебен процес против ресторанта и поискал 65 милиона долара като обезщетение.
Шотландеца хванал мухата за гърлото и за викал -
"Сега да ти е** майката, ще изплюеш всичко, което си изпила!"
Кубинеца
Кубинец заявил, че това са компромати на социалист-демократите, забил нож на келнера, естествено не пил вино, тъй като това е женска напитка и гръмогласно попитал, защо не му носят отдавна поръчания ром...
________________________________________________