В събота едни мързеливци си лежали в апартамента и отмаряли. По едно време звънецът на входната врата иззвънял. Изминал цял час и чак тогава първият мързеливец казал „Звъни се!” Изминал още час, тогава и вторият мързеливец се обадил: - „Ще трябва да отворим!” Пак се възцарило мълчание и след още час третият мързеливец казал: - „Вярно, някой трябва да отвори.” Изминал още час и четвъртият мързеливец казал на петия: - „Що не идеш ти да отвориш?” Пълно мълчание в продължение на 2 часа. Най-накрая петият мързеливец се съгласил: - „Е, добре де, щом толкова много ви мързи, аз ще ида да отворя.” Отворил той и какво да види! На стълбите бил седнал най-големият мързеливец! Той бавно-бавно се надигнал и казал с провлачен глас: - „Ей, момчета, евала бе, като светкавици сте! Тъкмо се канех да стана да звънна втори път и вие отворихте!”
Бог викнал при себе си един германец, американец и българин. Казал първо на германеца:
- Ако не спрете да произвеждате коли БМВ, ще натисна един бутон и Германия вече няма да я има!
Отишъл германеца при другите, казал им всичко, но те възразили, защото нямали как да спрат производството на колите. Тогава Господ натиснал бутона и така Германия изчезнала.
След това Бог извикал американеца и му казал:
- Ако не спрете да произвеждате оръжия, ще натисна един бутон и Америка няма да съществува.
Американците и те отказали и така Америка вече я нямало.
Дошъл редът и на българина. Господ му казал:
- Вие в България, ако не спрете да крадете ще натисна един бутон и България ще изчезне!
Така българина се върнал при останалите и им казал, че трябва да спрат да крадът, защото Господ ще натисне един бутон и България ще изчезне.
Другите се изсмяли и казали:
- Не се безспокой, ще си крадем. Ние му окраднахме бутона!