А някога най-страшното в живота беше...

А някога най-страшното в живота беше:
- А сега затворете учебниците и извадете по един двоен лист.