А някога най-страшното в живота беше...

А някога най-страшното в живота беше:
- А сега затворете учебниците и извадете по един двоен лист.
Открили нов банкомат при който тегленето на пари става без напускане на автомобила.
А ето и инструкциите:
За мъже:
1.Изравнете колата с банкомата.
2.Отворете прозореца.
3.Въведете кредитната карта и ПИН кода.
4.Въведете сумата която желаете да теглите.
5.Вземете парите.
6.Вземете и разпечатката.
7.Ако желаете затворете прозореца.
8.Потеглете.

За жени:
1.Изравнете се с банкомата.
2.Запалете отново колата, че угасна.
3.Тръгнете на заден ход докато банкомата се изравни с вас.
4.Отворете прозореца.
5.Изсипете дамската си чанта на седалката до вас и търсете дебитната(кредитната) ви карта.
6.Няма нужда да оглеждате грима си в огледалото за обратно виждане.
7.Опитайте да пъхнете картата си.
8.Отворете вратата и излезте от колата че банкомата е много отдалечен.
9.Вкарайте кредитната карта.
10.Изкарайте кредитната карта и я вкарайте правилно.
11.Вземете дамската чанта и я изсипете отново и търсете на първата страница къде сте записали ПИН кода
12.Въведете ПИН кода.
13.Натиснете бутона отказ и въведете кода правилно.
14.Въведете желаната сума.
15.Не е необходимо да оправяте грима си, гледайки в страничното огледало.
16.Вземете парите разписката.
17.Потърсете портфейла си за да приберете парите.
18.Не е необходимо също така и да оправяте косата си.
19.Отдалечете се с колата два метра напред.
20.Отворете вратата излезте и си приберете кредитната карта.
21.изпразнете дамската чанта за да потърсите обложката на кредитната карта.
22.Погледнете назад за да видите дали няма някоя ваша позната на опашката за да и разкажете това.
23.Запалете колата че е угаснала.
24 Карайте 4-5 км.
25.Свалете ръчната спирачка.