Отишла една монахиня при игуменката да...

Отишла една монахиня при игуменката да се изповяда.
- Прости ми сестро, съгреших!
- Какво си сторила чадо?
- През време на войната скрих едно войниче, в моята килия.
- Какъв ти е греха тогава чадо?
- Казах му, че може да си плаща със с*ксуални услуги за престоя.
- Бог ще ти прости греха, че си му спасила живота!
- А да му кажа ли, че войната е свършила?