Двама сноби си говорят: - Вчера един...

Двама сноби си говорят:
- Вчера един целуваше жена ти на гарата.
- Е, то па е една гара…