Ало психиатрията ли е? - Да...

- Ало психиатрията ли е?
- Да, господине!
- Как е моята съпруга, която постъпи вчера при вас?
- Ами... подлуди ни!