Мамка ти!.. - Скъпи, каза ли...

- Мамка ти!..
- Скъпи, каза ли нещо!?
- Казах, че новите ти ботушки, които така си захвърлила, че се спънах в тях, паднах, строших си зъбите, разбих шкафа и си потроших часовника, много подхождат на шапката, която ти подари ТВОЙТА МАМА...