Отидох в Украйна за Волга, върнах...

Отидох в Украйна за Волга, върнах се с Олга. Сега цяло село я кара...