Вашата дъщеря е съгласна да...

- Вашата дъщеря е съгласна да стане моя жена.
- Сам сте си виновен. Не трябваше да идвате у нас всяка вечер.