Подпийналите студенти изкарват по-добре изпита по...