В България чувството, че ви се...

В България чувството, че ви се случва нещо, което вече ви се е случвало, се нарича "дейба вю"...